Uprawnienia QS Zurich

QS Zurich jako jedyna jednostka certyfikująca znalazła się na liście organizacji uprawnionych do certyfikacji dostępności ogłoszonych przez  Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,  zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Wykaz podmiotów dokonujących certyfikacji

QS Zurich oferuje usługi przeprowadzenia audytu dostępności dla podmiotów chcących potwierdzić, że spełniają wymagania określone w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
Szczegółowa metodyka przeprowadzania audytu dostępności oraz metodyka przeprowadzania kontroli dostępności w podmiotach, którym wydano certyfikat dostępności dostępna jest w biurze projektu.