Projekty unijne

WSZYSTKIE INFORMACJE O OBECNIE REALIZOWANYCH PRZEZ NAS PROJEKTACH UNIJNYCH (W TYM ZASADY REKRUTRACJI, HARMONOGRAMY I ROZEZNANIA RYNKU) ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE:  http://projektyunijne.qszurich.pl/

Aktualnie realizowane projekty:
1. Ekonomy i praca - to się opłaca, SL2014: RPLU.12.04.00-06-0038/19 (Partner Projektu)
2. E-LIDERZY - PODNOSZENIE KOMPETENCJI KADRY MENADŻERSKIEJ POLSKICH MMŚP W ZAKRESIE CYFRYZACJI, WND-POWR.02.21.00-00-AM16/21 (Partner Projektu)
3. Buduj swoją ścieżkę kariery z POWER-em!, WND - POWR.01.05.01-00-0066/20
 

Strona związana z trwałością projektu: Adaptacja platformy KWIDO celem opracowanie nowego sposobu świadczenia usług publicznych opieki nad osobami starszymi i osłabionymi chorobami, POWR.04.03.00-00-0130/18: http://www.e-szosa.pl/

Strona związana z trwałością projektu: Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny, POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18: https://www.jasnostandard.com.pl/https://e-jasnostandard.com.pl/

Strona związana z trwałością projektu: Kompleksowy program wsparcia MSP działających w branży opiekuńczej - adaptacja modelu szwedzkiego dla pracowników 50+, WND-POWR.04.03.00-00-0040/20: https://doswiadczonyopiekun.pl/