Projekty unijne

 

Obecnie realizowane projekty finansowane z Funduszy Unijnych:
1. „UPSKILLING HR” realizowany w ramach konkursu Akademia HR - oferta dla operatorów, numer umowy o dofinansowanie: FERS.01.03-IP.09-0069/23 - QS Zurich Sp. z o.o.  jest partnerem projektu.
Strona projektu: https://www.upskillinghr.pl/

Projekty realizowane w perspektywie 2014-2020 pozostające w okresie trwałości:

Strona związana z trwałością projektu: Adaptacja platformy KWIDO celem opracowanie nowego sposobu świadczenia usług publicznych opieki nad osobami starszymi i osłabionymi chorobami, POWR.04.03.00-00-0130/18: http://www.e-szosa.pl/

Strona związana z trwałością projektu: Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny, POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18: https://www.jasnostandard.com.pl/https://e-jasnostandard.com.pl/

Strona związana z trwałością projektu: Kompleksowy program wsparcia MSP działających w branży opiekuńczej - adaptacja modelu szwedzkiego dla pracowników 50+, WND-POWR.04.03.00-00-0040/20: https://doswiadczonyopiekun.pl/