ISO 45001

Certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z normą ISO 45001
 

12 marca 2018  decyzją International Organization for Standardization (ISO), opublikowano normę ISO 45001:2018, która zastąpi obecne standardy dotyczące BHP, takie jak OHSAS 18001:2007.
Norma ISO 45001:2018 jest oparta na dyrektywach Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Umożliwia ona opracowanie kompleksowej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzącej do bezpiecznego środowiska pracy, eliminacji czynników uciążliwych dla zdrowia oraz tych, które mogą powodować wypadki i absencję wywołaną problemami związanymi z wykonywaną pracą.
 

ISO 45001 zostało opracowane w celu integracji z innymi normami systemów zarządzania  ISO 9001: 2015 (zarządzanie jakością) i ISO 14001:2015 (zarządzanie środowiskiem). ISO 45001:2018 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) i podaje wskazówki dotyczące jego stosowania, aby umożliwić organizacjom zaplanowanie bezpiecznych i miejsc pracy, zapobiegając urazom i wypadkom, a także poprzez proaktywną poprawę warunków w zakresie BHP.

 
Dla kogo jest ISO 45001?

ISO 45001: 2018 ma zastosowanie do każdej organizacji, która chce ustanowić, wdrożyć i utrzymywać system zarządzania BHP w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy- niezależnie od ich wielkości lub branży. Najkorzystniej jest wdrażać system w ramach całej organizacji, a nie jej pojedynczych zakładów/oddziałów.
 
Korzyści wynikające z wdrożenia systemu ISO 45001:

·  Potencjalne zmniejszenie liczby wypadków,
·  Potencjalne zmniejszenie przestojów w pracy i związanych z nimi kosztów,
·  Wykazanie zgodności z przepisami prawa i regulacjami,
·  Wykazanie udziałowcom zaangażowania w bezpieczeństwo i higienę pracy,
·  Wykazanie innowacyjnego i przyszłościowego myślenia oraz podejścia,
·  Zwiększony dostęp do nowych klientów i partnerów w działalności,
·  Lepsze zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy - teraz i w przyszłości.