Etapy certyfikacji

Proces certyfikacji w QS Zürich AG można podzielić na następujące etapy:

1. Akceptacja przez klienta warunków i zasad certyfikacji.

Na podstawie krótkiej rozmowy ustalany jest obszar i skala działalności organizacji – branża, liczba pracowników etc. Przygotowywana jest oferta i umowa, która określa warunki i zasady certyfikacji, zgodne z wytycznymi QS Zürich AG. Po zaakceptowaniu przez klienta warunków i zasad certyfikacji określany jest termin auditu. Planowany audit jest zgłaszany i akceptowany przez  QS Zürich AG.

2. Przegląd dokumentacji systemowej.

Auditor dokonuje przeglądu dokumentacji systemowej. Przegląd pozwala na przygotowanie planu auditu – określenia ram czasowych zdarzenia oraz wskazania obszarów, które będą objęte auditem. Formularz poświadczający przegląd dokumentacji jest przesyłany do  QS Zürich AG​..

3. Audit systemu zarządzania.

Audit systemu zarządzania odbywa się w głównej siedzibie organizacji, niekiedy także w innych lokalizacjach – zależnie od skali działalności. Rozpoczyna go spotkanie otwierające z przedstawicielami kierownictwa, następnie auditowane są obszary objęte danym systemem. Może być przeprowadzany przez jednego lub kilku auditorów, zależnie od rozmiaru organizacji. Wybór auditorów potwierdza QS Zürich AG​.​

4. Opracowanie dokumentacji poauditowej.

Opracowanie dokumentacji poauditowej, m.in. raportu z auditu. Przesyłanie dokumentacji i weryfikacja przez QS Zürich AG​.​

5. Ostateczne zatwierdzenie certyfikacji.

Ostateczne zatwierdzenie certyfikacji w QS Zürich AG​.​

6. Wydanie certyfikatów.

Wydanie certyfikatów przez QS Zürich AG​.​ Przekazanie raportu z auditu.

Jeżeli, nie udało się Państwu znaleźć informacji, którą szukaliście, prosimy o kontakt z naszym biurem.