Witaj na QS Zurich Certyfikacja

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

Nasze zalety

Szwajcarska jakość usług
Jesteśmy polskim przedstawicielstwem QS Zürich AG, szwajcarskiej jednostki certyfikującej - akredytowanej w SAS (Schweizerische Akkreditierungsstelle).
Szybkość działania
Oferta cenowa w 24h od zapytania; Audit Certyfikujący w 3 dni od akceptacji oferty; Certyfikat wydawany w ciągu 5 dni od przeprowadzenia auditu.
Dostępność
QS Zürich AG dba o to by koszt certyfikacji nie był obciążeniem dla organizacji. Zachowując wysoki poziom świadczonych usług, oferujemy stawki na możliwie niskim poziomie.
WARTOŚĆ DODANA
W wyniku przeprowadzanych przez QS Zürich AG auditów i doświadczeniu auditorów, organizacje zyskują informacje o tym, które z praktyk są prawidłowe, a które wymagają poprawy.