Certyfikacja dostępności

QS Zurich Sp. z o.o. posiada uprawnienia do wydawania certyfikatów dostępności nadane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Potwierdzamy spełnienia minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.