Certyfikaty

Certyfikat ważny jest przez okres 3 lat. Minimum co 12 miesięcy odbywają się audity nadzoru. Mają one na celu potwierdzenie, że system jest wykazanie, ze system funkcjonuje i jest utrzymywany zgodnie z wymaganiami normy.