O firmie

Informacje o QS Zürich AG

Data założenia: QS Zürich AG powstała 10 maja 1996 roku.
Polski adres jednostki: ul. Słupska 6A; 02 - 495 WARSZAWA
Współpraca międzynarodowa: Albania, Bahrajn, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Niemcy, Grecja, Węgry, Indie, Indonezja, Iran, Włochy, Jordania, Korea, Kuwejt, Macedonia, Czarnogora, Oman, Pakistan, Katar, Arabia Saudyjska, Serbia, Słowenia, Turcja, Zjednczone Emiraty Arabskie, Jemen
Personel:
Szwajcaria:  32 Auditorów, 10 Kwalifikowanych ekspertów
Na świecie: 176 Auditorów, 42 Kwalifikowanych ekspertów
Akredytacja: QS Zürich AG jest jednostką certyfikującą akredytowaną przez Swiss Accreditation Services (SAS).
Strona internetowa QS ZURICH AG: www.quality-service.ch

W związku z ciągłym rozwojem firmy, zachęcamy do kontaktu osoby zainteresowane podjęciem współpracy. Aplikacje prosimy kierować na adres: biuro@qszurich.pl