Certyfikacja dostępności

QS Zurich jako jedyna jednostka certyfikująca znalazła się na liście organizacji uprawnionych do certyfikacji dostępności ogłoszonych przez  Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,  zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Wykaz podmiotów dokonujących certyfikacji

QS Zurich oferuje usługi przeprowadzenia audytu dostępności dla podmiotów chcących potwierdzić, że spełniają wymagania określone w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
Szczegółowa metodyka przeprowadzania audytu dostępności oraz metodyka przeprowadzania kontroli dostępności w podmiotach, którym wydano certyfikat dostępności dostępna jest w biurze projektu. 

Jakie są korzyści dla klienta wynikające z posiadania certyfikatu potwierdzającego dostępność? 

  • Posiadanie certyfikatu uprawnia także do obniżenia o 5% składek ponoszonych przez przedsiębiorcę lub organizacje pozarządową na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Uzyskany po zakończeniu całego procesu certyfikat jest ważnym sygnałem dla rosnącej grupy klientów ze szczególnymi potrzebami świadczącym o tym, że przedsiębiorca lub NGO potrafi zapewnić ich obsługę lub dać im możliwość zatrudnienia w ich strukturach.