Zasady używania logo QS Zürich AG

QS Zürich AG nadzoruje prawidłowe stosowanie znaku certyfikacji związanego z certyfikacją systemu zarządzania organizacji. Organizacja może stosować znak certyfikacji w sposób określony poniżej. Zgodność stosowania logo (w tym również znaku akredytacji)
z wymaganiami sprawdzana jest podczas auditów nadzoru.

Logo QS Zürich AG - dla Systemu Zarządzania Jakością wygląda następująco:

1. Podstawowe wymagania dotyczące stosowania znaku certyfikacyjnego to:

 • logo może być wykorzystane jedynie do promocji systemu zarządzania organizacji,
 • logo powinno być reprodukowane w całości zgodnie ze wzorem, w odpowiednim wymiarach i kolorach,
 • logo nie może być wykorzystywane do oznaczania wyrobów ani w sposób pozwalający na jakąkolwiek inną błędną interpretację,
 • logo nie może być stosowane w przypadku gdy certyfikat został zawieszony, cofnięty lub utracił ważność.

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego posługiwania się znakiem certyfikacyjnym i/lub jeśli to stosowne znakiem jednostki akredytującej, QS Zürich AG podejmuje odpowiednie kroki, mające na celu wyegzekwowanie poprawnego użycia tych znaków, łącznie z zawieszeniem lub cofnięciem certyfikatu.

2. Szczegółowe wytyczne dotyczące stosowania znaku certyfikacyjnego to:

 • wszyscy certyfikowani klienci otrzymują znak certyfikacji stosownie do normy odniesienia, wg której są certyfikowani. Znaki certyfikacji są dostępne w trzech formatach: PDF, AI oraz EPS.
 • klienci certyfikowani przez QS Zürich AG (tzn. tacy, którzy otrzymali certyfikat QS Zürich AG ) mają prawo wykorzystywać znaki certyfikacji QS Zürich AG do celów informacyjnych i komunikacji marketingowej
 • omawiając pojęcie „znaku certyfikacji” należy odnieść się również do raportów z procesu certyfikacji oraz innej dokumentacji związanej, których nie można wykorzystywać w sposób wprowadzający odbiorcę w błąd lub przynoszący szkodę reputacji QS Zürich AG
 • jakiekolwiek działania promocyjne systemu zarządzania klienta muszą być przejrzyste, tak aby nie powodowały wrażenia, że certyfikat dotyczy produktu.
 • znak certyfikacji można wykorzystywać podając numer certyfikatu lub nie podając. Podanie numeru certyfikatu podnosi jednak wiarygodność i ułatwia identyfikację znaku certyfikacji.
 • nie zezwala się na stosowanie znaków certyfikacji QS Zürich AG na produktach, ani materiałach opakowań jednostkowych, produktów będących przedmiotem bezpośredniego użytku lub komunikacji z konsumentem.
 • powracając do zagadnienia opakowań jednostkowych chcemy zauważyć, że dopuszcza się umieszczanie na nich ogólnej informacji - deklaracji, natomiast stosowanie logo QS Zürich AG jest niedozwolone.
 • obowiązkiem QS Zürich AG jest dopilnowanie, by certyfikowani klienci stosowali znak certyfikacji w sposób zgodny z właściwymi krajowymi i międzynarodowymi kryteriami. Dzięki tym kryteriom mamy pewność, że znak nie jest stosowany w sposób powodujący dezorientację czy też wprowadzenie w błąd organizacji i osób nabywających towary i usługi od certyfikowanych przedsiębiorstw.

3. Kolory znaku certyfikacji najkorzystniej prezentują się na białym tle. Należy zawsze dawać pierwszeństwo takiej właśnie opcji druku. W przypadku kolorowego tła o wyborze koloru znaku certyfikacji trzeba decydować indywidualnie. Należy mieć na celu uzyskanie jak najlepszej widoczności w odniesieniu do tła.

4. Wielkości znaków nie są znormalizowane, można je zwiększać lub zmniejszać w zależności od potrzeb pod warunkiem, że:

 • zachowana jest proporcja szerokości do wysokości, taka sama jak wymiarów podstawowych;
 • nie ulega zniekształceniu forma graficzna symbolu certyfikacji QS Zürich AG;
 • zachowana jest czytelność liter.

Minimalna wysokość logo wynosi 20 mm. Mniejszy znak byłby nieczytelny, a nasza wizualna tożsamość nie byłaby rozpoznawalna.

5. W celu zachowania wizualnej integralności logo, niezbędne jest każdorazowe przestrzeganie minimum wolnej przestrzeni wokół znaku (pusta otoczka).

Strefa ochronna nie może zawierać żadnego innego tekstu, elementów graficznych ani wizualnych i musi pozostawać pusta (nie zawierając elementów zewnętrznych).