Akredytacja

Nawiązując kontakt z QS Zurich Sp. z o.o.,  jednostką kontaktową QS Zürich AG, możecie Państwo uzyskać certyfikat QS Zürich AG z akredytacją w Szwajcarii. QS Zürich AG jest odpowiedzialne za procedurę certyfikacji i wydawanie certyfikatów.

QS Zürich AG jest akredytowane przez Swiss Accreditation Services (SAS), numery rejestrów: SCESm 0047 i SCESp 0087.

Akredytacja obejmuje następujące usługi certyfikacyjne:
ISO 9001 System Zarządzania Jakością
ISO 14001 System Zarządzania Środowiskowego
OHSAS 18001 System Zarządania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
ISO 22000 System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
93/42 / EEG Jednostka Notyfikowana - Urządzenia Medyczne (CE 1254)
ISO 13485  System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych
2014/34 / UE Jednostka Notyfikowana ATEX (CE 1254)
EN ISO / IEC 80079-34 Systemy zarządzania jakością przy produkcji urządzeń ATEX
ISO 50001 System Zarządzania Energią
ISO 3834 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych

Certyfikaty QS Zürich AG, obowiązują na całym świecie.

Linki: SCESm0047, SCESp0087