Projekty unijne

QS Zurich Sp. z o.o. zajmuje się kompleksowym przygotowywaniem wniosków do aktualnych naborów w nowej perspektywie programowo-finansowej 2014-2020. Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz ponad 110 pozyskanych dotacji w poprzednich i aktualnym okresie programowania.

Aktualnie realizowane projekty:
1. Proces aktywizacji zawodowej bodźcem do zatrudnienia ! RPMP.08.02.00-12-0118/15
2. Aktywizacja zawodowa furtką do kariery RPWP.06.02.00-30-0046/15
3. Strategiczny rozwój przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego POWR.02.02.00-00-0002/16 - Partner Projektu
4. Kompetencje językowe i ICT na rynku pracy sprawdzą się ! RPMA.10.02.00-14-4685/16 - Partner Projektu
5. Nowoczesna kadra w branży medycznej POWR.05.02.00-00-0025/16-01
6. Wsparcie rozwojowe dla MŚP z podregionu bialskiego i chełmsko-zamojskiego, RPLU.10.01.00-06-0005/16, Partner Projektu: SGS Polska Sp. z o.o. 
7. Nowa norma zarządzania jakością w domach opieki nad osobami starszymi - DOS, UDA-POWR.04.03.00-00-0305/16-00, Partner Projektu: Bettal Quality Consultancy
8. Wdrożenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego, WND-POWR.02.18.00-00-0002/16

Szczegółowe informacje o aktualnie realizowanych projektach znajdują się na stronie: http://projektyunijne.qszurich.pl/