Projekty unijne

 

WSZYSTKIE INFORMACJE O OBECNIE REALIZOWANYCH PRZEZ NAS PROJEKTACH UNIJNYCH (W TYM ZASADY REKRUTRACJI, HARMONOGRAMY I ROZEZNANIA RYNKU) ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE:  http://projektyunijne.qszurich.pl/

Aktualnie realizowane projekty:
1. Aktywizacja zawodowa furtką do kariery, RPWP.06.02.00-30-0046/15
2. Kierunek: PRACA, RPWP.06.02.00-30-0028/17
3. Sukcesja firm rodzinnych sektora MMSP z obszaru województwa łódzkiego, opolskiego i śląskiego, POWR.02.21.00-00-0010/18
4. Wzrost kompetencji zawodowych w woj. lubelskim, RPLU.12.04.00-06-0049/18
5. Trampolina do sukcesu - wybij się na rynku pracy!, RPWP.06.02.00-30-0037/18
6. Adaptacja platformy KWIDO celem opracowanie nowego sposobu świadczenia usług publicznych opieki nad osobami starszymi i osłabionymi chorobami, POWR.04.03.00-00-0130/18 

Ponadto realizujemy następujące projekty grantowe: 
1. Model doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego z wykorzystaniem materiałów doradczych i informacyjnych przegotowanych zgodnie z metodologią „Easy to Read”
2. Model doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego z wykorzystaniem kognitywnej stymulacji dla osób nieaktywnych zawodowo

Strona związana z trwałością projektu:  Nowa norma zarządzania jakością w domach opieki nad osobami starszymi - DOS, POWR.04.03.00-00-W305/16: https://e-dos.pl/