Projekty unijne

 

WSZYSTKIE INFORMACJE O OBECNIE REALIZOWANYCH PRZEZ NAS PROJEKTACH UNIJNYCH (W TYM ZASADY REKRUTRACJI, HARMONOGRAMY I ROZEZNANIA RYNKU) ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE:  http://projektyunijne.qszurich.pl/

Aktualnie realizowane projekty:
1. Kierunek: PRACA, RPWP.06.02.00-30-0028/17
2. Wzrost kompetencji zawodowych w woj. lubelskim, RPLU.12.04.00-06-0049/18
3. Trampolina do sukcesu - wybij się na rynku pracy!, RPWP.06.02.00-30-0037/18
4. Adaptacja platformy KWIDO celem opracowanie nowego sposobu świadczenia usług publicznych opieki nad osobami starszymi i osłabionymi chorobami, POWR.04.03.00-00-0130/18 
5. Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny, POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18
6. Efektywni, gdy aktywni, RPMP.08.02.00-12-0018/20
7. Nastawieni na rozwój!,  RPMP.08.02.00-12-0017/20 (Partner projektu)
8. BEZPIECZNY SENIOR - usługi teleopiekuńcze dla osób starszych w Sosnowcu, WND-RPSL.09.02.06-24-05H8/19-002
9. BEZPIECZNY SENIOR - usługi teleopiekuńcze dla osób starszych, WND-RPSL.09.02.06-24-05H7/19-002
10. Ekonomy i praca - to się opłaca, SL2014: RPLU.12.04.00-06-0038/19 (Partner Projektu)
 

Strona związana z trwałością projektu:  Nowa norma zarządzania jakością w domach opieki nad osobami starszymi - DOS, POWR.04.03.00-00-W305/16: https://e-dos.pl/