O firmie

Informacje o QS Zürich AG

Data założenia: QS Zürich AG powstała 10 maja 1996 roku.
Polski adres jednostki: ul. Słupska 6A; 02 - 495 WARSZAWA
Oddziały międzynarodowe: Chiny, Włochy, Meksyk, Korea, Węgry, Indie, Turcja, Iran, Grecja, Egipt, Ekwador, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Jemen, Bahrain, Oman, Kuwejt, Arabia Saudyjska, Irak, Rosja, Urugwaj
Personel:
Szwajcaria: 15 Auditorów wiodących, 24 Auditorów, 10 Kwalifikowanych ekspertów
Na świecie: 45 Auditorów wiodących, 34 Auditorów, 18 Kwalifikowanych ekspertów
Akredytacja: QS Zürich AG jest jednostką certyfikującą akredytowaną przez Swiss Accreditation Services (SAS).
Strona internetowa QS ZURICH AG: www.quality-service.ch

W związku z ciągłym rozwojem firmy, zachęcamy do kontaktu osoby zainteresowane podjęciem współpracy. Aplikacje prosimy kierować na adres: biuro@qszurich.pl