Programy Operacyjne 2021-2027

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to program, który składa się z 54 inwestycji i 48 reform. 
Polska otrzyma 158,5 mld złotych, w tym 106,9 mld złotych w postaci dotacji i 51,6 mld złotych w formie preferencyjnych pożyczek.
Jedną z grup docelowych, Beneficjentem działania "Zielona energia i zmniejszenie energochłonności" będą wspólnoty mieszkaniowe. 
Otrzymają one dofinansowanie do inwestycji - rozwiązań energooszczędnych. W ramach dofinnasowania wspirane będa inicjatywy typu Smart City. 

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2021 - 2027 przewidziane są działania mjące na celu zwiększenie autonomiczności energetycznej wspólnot i zwiększenie ich automatyzacji. Kolejne ogłaszane programy wskazują, że możliwe będzie finansowanie  różnorodnych  odnawialnych źródeł energii i systemów wspierających (w tym systemów zarządzania budynkami).