ISO 3834

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w spawalnictwie zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-3

Jest to norma umożliwiająca wytwarzanie konstrukcji spełniających wszelkie wymagania jakościowe oraz stanowiącą podstawę oceny zdolności spawalniczych wytwórcy wyrobów metalowych. Wymagania normy ISO 3834 mogą być stosowane osobno, bądź w połączeniu z wymaganiami normy ISO 9001.
Norma ISO 3834 składa się z 5 części. Każda z nich dotyczy innego poziomu wymagań jakościowych, a ich wybór jest uzależniony od specyfiki i przeznaczenia danego wyrobu oraz jest regulowany odpowiednimi kryteriami, do których m.in. należą: złożoność produkcji, zakres produkowanych wyrobów, stopień do którego mogą występować problemy metalurgiczne.

  • ISO 3834-1 zbiór kryteriów doboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości
  • ISO 3834-2 zawiera pełne wymagania jakościowe
  • ISO 3834-3 zawiera standardowe wymagania jakościowe
  • ISO 3834-4 zawiera podstawowe wymagania jakościowe
  • ISO 3834-5 zbiór dokumentów służących potwierdzeniu spełnienia danych wymagań

Dla kogo jest ISO 3834?

System zarządzania jakością w spawalnictwie wg normy PN-EN ISO 3834-3 przeznaczony jest dla firm wytwarzających produkcję spawalniczą i świadczących usługi spawalnicze, które chcą poprawić konkurencyjność, jakość i bezpieczeństwo wyrobów, a przez to także zwiększyć zaufanie klientów. Dotyczy to firm, które posiadają już system zarządzania jakością wg ISO 9001 lub chcą równolegle wdrażać go razem z systemem w oparciu o normę PN-EN ISO 3834-3.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w spawalnictwie:

  • możliwość poprawy konkurencyjności firmy na rynku krajowym i zagranicznym,
  • szansa na lepszą jakość wyrobów i usług spawalniczych,
  • możliwy wzrost zaufania klientów do wytwórcy i jego wyrobów,
  • spełnienie wymagań klientów, gdyż szereg przepisów unijnych i krajowych wymaga określonych referencji spawalniczych od wytwórców,
  • wzrost kwalifikacji i umiejętności pracowników firmy z uwagi na zwiększone wymagania dla personelu nadzoru spawalniczego, kontroli a także spawaczy.