Białe zawody

QS Zurich Sp. z o.o. przeprowadza szkolenia z następujących białych zawodów:

  • Asystent osoby niepełnosprawnej

Zakres szkolenia i standardy wymagań tj. efektów uczenia się poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: udzielania pomocy i świadczenia opieki osobom niepełnosprawnym w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego
 

  • Opiekun osób starszych

Zakres szkolenia i standardy wymagań tj. efektów uczenia się poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: roli i zadań opiekuna, opieki i pielęgnacji nad osobami starszymi, zasad udzielania pierwszej pomocy, wsparcia psychologicznego, wyposażenia i sprzętu dostosowanego do potrzeb osób starszych, zasad zdrowego żywienia
 

  • Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

Zakres szkolenia i standardy wymagań tj. efektów uczenia się poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: umiejętności związanych z pielęgnacją nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi; zasad udzielania pierwszej pomocy, podstawowego wsparcia psychologicznego, wyposażenia i sprzętu dostosowanego do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, zasad zdrowego żywienia, aktywizacji